Instalacja klimatyzacji sali konferencyjnej i narad.