Instalacja wentylacji mechanicznej hal magazynowej z zapleczem.