Instalacja wentylacji hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych.