Instalacja wentylacji i klimatyzacji hali produkcyjnej.