Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń biurowych zakładu produkcyjnego oraz instalacja klimatyzacji.