Instalacje wentylacji mechanicznej Zakładu Produkcyjnego.