Instalacja wentylacji mechanicznej hali produkcyjnej.