Kompletacja i dostawa elementów instalacji wentylacji mechanicznej zaplecza technicznego Rozdzielni Gazu.