Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Handlowego „WALCOWNIK”