Instalacja odprowadzenia oparów z pieca do wyżarzania blach kanalikowych.