Wykonanie nawiewu świeżego powietrza na Halę Produkcyjną.

2 centrale wentylacyjne o wydatku 90000m3/h każda.