Wykonanie instalacji doprowadzenia powietrza zewnętrznego do palników gazowych w linii technologicznej cynkowania.