Modernizacja instalacji transportu ścinek papierowych.