Instalacja wentylacji mechanicznej wbudowanego garażu podziemnego.