Instalacja wentylacji mechanicznej oraz instalacja grzewcza rozbudowanej hali magazynowej.