Wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej składającej się z centrali wentylacyjnej 20000 m3/h wraz z agregatem chłodniczym - 2kpl.