Instalacja wentylacji i klimatyzacji Sali operacyjnej banku.