Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych.