Kompletacja i dostawa elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wykonanie instalacji freonowych.