Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.