Wykonanie instalacji odciągowej zapylonych gazów z urządzeń technologicznych.