Instalacja wentylacji mechanicznej - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kina na funkcję usługową (siłownia, fitness) w budynku "Altus" w Katowicach ul. Uniwersytecka 13.