Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (system trzyrurowy z odzyskiem ciepła - dla jednoczesnego ogrzewania i chłodzenia).