Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.