Instalacja wentylacji awaryjnej hali kogeneratorów i układu chłodzenia wyciszającej jednostki kogeneratorów.