Instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej oraz pomieszczeń socjalnych.