Instalacja nawiewno-wywiewna wentylacji mechanicznej.