Kompletacja i dostawa elementów instalacji wentylacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji.