Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń serwisu.