Instalacja grzewczo-wentylacyjna na hali magazynowej.