Instalacja wentylacji mechanicznej pom. biurowo-socjalnych oraz wykonanie płaszcza z blachy stalowej ocynkowanej na instalacji wody lodowej.