Instalacja wentylacji pomieszczeń szatni sportowych.