Instalacja wentylacji mechanicznej sali lekcyjnych.