Instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej.