Instalacja wentylacji mechanicznej, oddymianie garaży.